Реалізовані проекти
Група компаній DICS має великий досвід в області проектування, розробки і впровадження програмно-апаратних комплексів та реалізації інформаційних і телекомунікаційних проектів будь-якої складності.
Головна  →  Група компаній DICS   →  Реалізовані проекти   →  Державні установи

Державні установи

Міністерство вугільної промисловості України

Донецьк

Міністерство вугільної промисловості України або Мінвуглепром України — головний (провідний) орган у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики України у вугільної та торфодобувної галузях. Діяльність міністерства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Міністерство очолює Міністр вугільної промисловості України, якого призначає на посаду Верховна Рада України в установленому законодавством порядку. Основними завданнями Мінвуглепрому є: участь у формуванні та забезпечення проведення державної політики України у вугільній галузі; здійснення структурної перебудови вугільної галузі та підвищення ефективності управління нею; створення сприятливих умов для здійснення приватизації підприємств вугільної галузі; формування балансу вугілля та вугільної продукції; вивчення поточної та перспективної потреби вугілля (за марками та сортами) на внутрішньому і зовнішньому ринку; прогнозування напрямів розвитку вугільної галузі стосовно видобутку вугілля та його переробки; участь у формуванні, регулюванні та вдосконалення ринку вугільної продукції; проведення єдиної науково-технічної політики щодо охорони праці на підприємствах вугільної галузі

Реалізовані рішення

  • Структурована кабельна система R&M Freenet.

Контрольно-ревізійне управління в Сумській області

Суми

Головне контрольно-ревізійне управління України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує в установленому порядку реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю за використанням відповідно до законодавства підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форми власності, відомчої належності та підпорядкованості, коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів, збереженням державного і комунального майна, веденням бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Головне контрольно-ревізійне управління України, контрольно-ревізійні управління в регіонах є юридичними особами, мають самостійні кошториси, рахунки в банках, печатки із зображенням Державного герба України. Законодавчими та нормативно-правовими актами, що забезпечують діяльність органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні, є Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», Укази Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи», «Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України » та інші.

Реалізовані рішення

  • Структурована кабельна система R&M Freenet;
  • Система голосового зв'язку AVAYA Definity.

Державна податкова інспекція у Калінінському районі м. Донецька і Спеціалізована державна податкова інспекція

Донецьк

Державна податкова адміністрація України організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із: здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), контролю за валютними операціями,контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів; здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету; обліком платників податків, інших платежів; виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів.

Реалізовані рішення

  • Структурована кабельна система R&M Freenet;
  • Локальна обчислювальна мережа: NortelNetworks;
  • Система голосового зв'язку AVAYA Definity;
  • Система протипожежної сигналізації;
  • Система охоронного відеоспостереження.